Şirket-içi Farmakovijilans Eğitimleri

TÜFAM’ın talepleri doğrultusunda periyodik olarak vermeniz gereken şirket-içi farmakovijilans eğitimlerinizi tüm çalışanlarınızı kapsayacak formatlarda hazırlayıp eğitimleri gerçekleştiriyoruz.