Tıbbi Cihaz Vijilansı

Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerince sorumluluklarınızı üstlenip, aşağıdaki başlıklar altında sizin için yerine getiriyoruz.

 • Uyarı Takip Sistemi hizmetleri
  • Olumsuz olay
   • Bildirimin alınması, eksiklerin tamamlanması
   • Ön değerlendirme ve bildirim kararının alınması
   • Raporlama
   • Sunum
   • İzleme
  • Bildirimler
   • Uyarı sistemine elektronik bildirim için rapor hazırlığı
   • İmalatçı Olumsuz Olay Raporu (OOBF)
   • Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Raporu (SGDF)
   • Saha Güvenliği Bildirimi eki
   • Dosyaların derlenmesi
   • Kuruma sunum
  • Düzeltici eylemler
   • Planlanma
   • Bakanlık ile konsensüs
   • Bilgilendirme mektubu hazırlanması/dağıtımı
   • Uygulama