Advers Reaksiyon Yönetimi

 • Spontan bildirimlerden, kalite şikayetlerinden gelen advers reaksiyonların alınması, kaydedilmesi, MedDRA kodlamasının yapılması, takip girişimlerinin gerçekleştirilmesi, medikal olarak değerlendirilmesi, duplikasyon kontrolünün sağlanması,
 • Klinik araştırmalardan gelen ciddi advers reaksiyon bildirimlerinin yönetimi
 • Gerektiğinde tüm lokal advers reaksiyonların global merkeze/lisansöre raporlanması
 • Tüm şüpheli ciddi advers reaksiyonların idari otoriteye raporlanması
 • Advers reaksiyonların arşivlenmesi                                      
 • Global merkezden/lisansörden ve diğer tüm ülkelerden gelen advers bildirimlerin takibi ve PYRDR’lere yansıtılması                                      
 • Medikal Bilgi Taleplerinin Yönetimi
  • Tüketici/SMM/Ürün Tanıtım Elemanlarından alınan medikal bilgi taleplerinin yönetimi, medikal bilgi talepleri içerisinde yer alan advers reaksiyon bildirimlerinin takibi ve ilgili PYRDR’lere yansıtılması
  • Mesai dışı saatlerde alınan medikal enformasyon taleplerinin yönetimi