Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu (PYRDR) Hazırlama

10 Eylül 2014 tarihli Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu kılavuzuna istinaden raporlarınızın tarihlerini belirliyor ve hazırlıyoruz.