Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat Dosyası Hazırlanması

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat Dosyasının OTD formatında güncel yönetmelik ve kılavuzlar çerçevesinde hazırlanması

Kurum tarafından firmaya gönderilen geri bildirim raporunun değerlendirilmesi ve tüm eksikliklerin tamamlanması

Dosyanın elektronik başvurusunun yapılması