Kullanma Talimatı (KT) Okunabilirlik Testi

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği” doğrultusunda; ruhsatlandırma süreci devam eden ya da 14.07.2017 tarihinden sonra ruhsatlandırılmış ancak satış izni almamış ürünler için sizin adınıza Kurum ve EMA standartlarına uygun olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında gerçekleştiriyoruz.


Kullanma Talimatı Okunabilirlik Testi hizmetimiz aşağıdaki süreçlerden oluşmaktadır:


  1. Protokolün hazırlanması
  2. KT’nin okunabilirliğinin testi amacıyla potansiyel kullanıcı olabilecek seçilmiş örneklem grubu ile görüşülmesi

  3. Sonuçların analizi

  4. Detaylı sonuç raporunun hazırlanması