Modül 2.4 Klinik Dışı Özet ve Modül 2.5 Klinik Özet Bölümlerini Hazırlama

Güncel yönetmelik ve kılavuzlar çerçevesinde Modül 2.4 Klinik Dışı Özet ve Modül 2.5 Klinik Özet bölümlerinin hazırlanması