Reçeteli/Reçetesiz Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsat Dosyası Hazırlama / Sunma

Reçeteli/Reçetesiz Beşeri Tıbbi Ürün ruhsat dosyalarının güncel yönetmelik ve kılavuzlar çerçevesinde CTD formatında hazırlanması

Kurum tarafından firmaya gönderilen geri bildirim raporunun değerlendirilmesi ve tüm eksikliklerin tamamlanması

Ruhsat dosyasının elektronik başvurusunun yapılması