Ruhsat Yenileme Dosyasının Hazırlanması

Ruhsat Yenileme Dosyası için gerekli olan farmakovijilans verilerinin ve 2.5 Klinik Özet (imal ürünler için) bölümlerinin hazırlanması

Ruhsat Yenileme Başvuru dosyasının güncel yönetmelik ve kılavuzlar çerçevesinde hazırlanması

Dosyanın elektronik başvurusunun yapılması