Tip IA, Tip IB, Tip II Varyasyon Dosyalarının Hazırlanması

Güncel varyasyon kılavuzları çerçevesinde varyasyon başvuru dosyalarının hazırlanması

Dosyanın elektronik başvurusunun yapılması