Veteriner Tıbbi Ürün Ruhsat Dosyası Hazırlanması

Ruhsatlandırılması planlanan veteriner tıbbi ürünün ruhsat dosyalarının kapsam ve format açısından değerlendirilmesi, eksiklik raporunun hazırlanması

Tarım Bakanlığı gerekliliklerine göre Ruhsatlandırma terminolojisine uygun olarak gerekli bölümlerinin çevirisinin yapılması

Dosyanın güncel mevzuata uygun olarak hazırlanması